Xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương thế nào?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải đáp cụ thể về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương.

Hệ số phụ cấp nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại thực hiện theo Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH và  hệ số phụ cấp lưu động áp dụng theo Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH có đúng không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì:

 Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) trong công thức số (1) để xác định tiền lương của các loại lao động trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh quyết định nhưng không vượt quá hệ số 1,2 đối với địa bàn thuộc vùng I, không quá hệ số 0,9 đối với địa bàn thuộc vùng II, không quá hệ số 0,7 đối với địa bàn thuộc vùng III và không quá hệ số 0,5 đối với địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn thuộc vùng I, II, III, IV được thực hiện theo địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2015 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ; từ ngày 1/1/2016 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ).

Hệ số phụ cấp lương (Hpc) tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích, bao gồm: Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp chức vụ; phụ cấp thu hút và hệ số không ổn định sản xuất (nếu có) quy định tại Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đã có nghị quyết của Chính phủ về tiền lương
Đã có nghị quyết của Chính phủ về tiền lương

VOV.VN -Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ đề cập về vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức.

Đã có nghị quyết của Chính phủ về tiền lương

Đã có nghị quyết của Chính phủ về tiền lương

VOV.VN -Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ đề cập về vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức.

Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?
Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?

VOV.VN -Ông Cao Sĩ Kiêm: Điểm nặng nề nhất làm cho năng suất lao động của ta thấp đó là chất lượng làm việc của các cơ quan công quyền

Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?

Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?

VOV.VN -Ông Cao Sĩ Kiêm: Điểm nặng nề nhất làm cho năng suất lao động của ta thấp đó là chất lượng làm việc của các cơ quan công quyền

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016
Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

VOV.VN -Bắt đầu từ 1/1/2016, nhiều chính sách liên quan đến tiền lương, BHXH… có hiệu lực, người lao động nên biết.

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

VOV.VN -Bắt đầu từ 1/1/2016, nhiều chính sách liên quan đến tiền lương, BHXH… có hiệu lực, người lao động nên biết.

Tiền lương, thưởng Tết: Phải đảm bảo đúng chế độ
Tiền lương, thưởng Tết: Phải đảm bảo đúng chế độ

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

Tiền lương, thưởng Tết: Phải đảm bảo đúng chế độ

Tiền lương, thưởng Tết: Phải đảm bảo đúng chế độ

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.