Cổ kính nhà thờ đá Sapa. (Ảnh: VBN)

Viết bình luận