Còn gần một tháng nữa là Tết, hoa đào được mang bán rong nhiều ở khu phố cổ (ảnh: M.Q)