Từ khóa tìm kiếm: dỡ bỏ phong tỏa

Khu công nghiệp An Đồn hoạt động trở lại sau ca nghi mắc Covid-19
Khu công nghiệp An Đồn hoạt động trở lại sau ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 15/5, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp An Đồn, thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại bình thường.

Khu công nghiệp An Đồn hoạt động trở lại sau ca nghi mắc Covid-19

Khu công nghiệp An Đồn hoạt động trở lại sau ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 15/5, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp An Đồn, thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại bình thường.