Từ khóa tìm kiếm: hợp pháp hóa mại dâm

Sự thật về mại dâm hợp pháp hóa thành một nghề ở Hà Lan
Sự thật về mại dâm hợp pháp hóa thành một nghề ở Hà Lan

VOV.VN - Sau nhiều tranh cãi, Hà Lan đã hợp pháp mại dâm như một nghề, và bảo đảm quyền lợi những người hành nghề này như công nhân trong các ngành nghề khác.

Sự thật về mại dâm hợp pháp hóa thành một nghề ở Hà Lan

Sự thật về mại dâm hợp pháp hóa thành một nghề ở Hà Lan

VOV.VN - Sau nhiều tranh cãi, Hà Lan đã hợp pháp mại dâm như một nghề, và bảo đảm quyền lợi những người hành nghề này như công nhân trong các ngành nghề khác.

Có nên ban hành quy định hợp pháp hóa hoạt động mại dâm?
Có nên ban hành quy định hợp pháp hóa hoạt động mại dâm?

VOV.VN -Để nhóm người dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS được dễ dàng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, cần xem xét “luật hóa” những quyền lợi chính đáng của họ.

Có nên ban hành quy định hợp pháp hóa hoạt động mại dâm?

Có nên ban hành quy định hợp pháp hóa hoạt động mại dâm?

VOV.VN -Để nhóm người dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS được dễ dàng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, cần xem xét “luật hóa” những quyền lợi chính đáng của họ.