Từ khóa tìm kiếm: khu vực thu phí bằng tiền lẻ

Trạm thu phí Cai Lậy xây dựng khu dành riêng cho báo chí tác nghiệp
Trạm thu phí Cai Lậy xây dựng khu dành riêng cho báo chí tác nghiệp

Ngoài việc giảm giá theo quy định, trạm thu phí Cai Lậy đầu tư 2 khu vực cho xe trả phí bằng tiền lẻ và khu vực riêng cho báo chí tác nghiệp. 

Trạm thu phí Cai Lậy xây dựng khu dành riêng cho báo chí tác nghiệp

Trạm thu phí Cai Lậy xây dựng khu dành riêng cho báo chí tác nghiệp

Ngoài việc giảm giá theo quy định, trạm thu phí Cai Lậy đầu tư 2 khu vực cho xe trả phí bằng tiền lẻ và khu vực riêng cho báo chí tác nghiệp.