Từ khóa tìm kiếm: kinh tế việt nam 2015

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

VOV.VN -Dự báo này được nêu trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập”, vừa được công bố.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

VOV.VN -Dự báo này được nêu trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập”, vừa được công bố.

Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?
Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?

VOV.VN -Các ngành đó là: nông nghiệp, khai khoáng, chế biến nông nghiệp, công nghiệp nhẹ thâm dụng lao động và công nghiệp nặng.

Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?

Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?

VOV.VN -Các ngành đó là: nông nghiệp, khai khoáng, chế biến nông nghiệp, công nghiệp nhẹ thâm dụng lao động và công nghiệp nặng.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Một nền kinh tế mạnh, tự chủ thì phải có doanh nghiệp trong nước đủ mạnh để xây dựng được thương hiệu của Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Một nền kinh tế mạnh, tự chủ thì phải có doanh nghiệp trong nước đủ mạnh để xây dựng được thương hiệu của Việt Nam.

Chuyên gia Pháp: Vốn FDI vào Việt Nam chắc chắn tăng trong năm 2015
Chuyên gia Pháp: Vốn FDI vào Việt Nam chắc chắn tăng trong năm 2015

VOV.VN -Tiến sĩ kinh tế Philippe Delalande, chuyên gia của Pháp về Việt Nam, khẳng định dự báo này.

Chuyên gia Pháp: Vốn FDI vào Việt Nam chắc chắn tăng trong năm 2015

Chuyên gia Pháp: Vốn FDI vào Việt Nam chắc chắn tăng trong năm 2015

VOV.VN -Tiến sĩ kinh tế Philippe Delalande, chuyên gia của Pháp về Việt Nam, khẳng định dự báo này.