Từ khóa tìm kiếm: nổ súng bắt cát tặc

Nổ súng bắt ghe hút trộm cát trong đêm
Nổ súng bắt ghe hút trộm cát trong đêm

Khi phát hiện lực lượng kiểm tra, những người điều khiển hai ghe hút trộm cát nổ máy định chạy trốn, buộc một chiến sĩ công an phải nổ súng

Nổ súng bắt ghe hút trộm cát trong đêm

Nổ súng bắt ghe hút trộm cát trong đêm

Khi phát hiện lực lượng kiểm tra, những người điều khiển hai ghe hút trộm cát nổ máy định chạy trốn, buộc một chiến sĩ công an phải nổ súng

Hai lần nổ súng truy bắt “cát tặc” trong đêm
Hai lần nổ súng truy bắt “cát tặc” trong đêm

Sau khi nhảy xuống nước bỏ trốn loạt súng trấn áp của cảnh sát, nhóm “cát tặc” quay lại hiện trường với ý định tấn công cướp lại ghe.

Hai lần nổ súng truy bắt “cát tặc” trong đêm

Hai lần nổ súng truy bắt “cát tặc” trong đêm

Sau khi nhảy xuống nước bỏ trốn loạt súng trấn áp của cảnh sát, nhóm “cát tặc” quay lại hiện trường với ý định tấn công cướp lại ghe.