Từ khóa tìm kiếm: tiềm năng xuất khẩu

Vùng an toàn dịch bệnh - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi
Vùng an toàn dịch bệnh - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

VOV.VN - Rào cản thương mại cũng như nguy cơ mất an toàn dịch bệnh trong sản phẩm chăn nuôi vẫn là hạn chế cho quá trình xuất khẩu.

Vùng an toàn dịch bệnh - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

Vùng an toàn dịch bệnh - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

VOV.VN - Rào cản thương mại cũng như nguy cơ mất an toàn dịch bệnh trong sản phẩm chăn nuôi vẫn là hạn chế cho quá trình xuất khẩu.

Sản phẩm dệt may Việt Nam chỉ chiếm 1% nhu cầu của EU
Sản phẩm dệt may Việt Nam chỉ chiếm 1% nhu cầu của EU

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam tại các thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn còn rất lớn, đặc biệt là thị trường EU.

Sản phẩm dệt may Việt Nam chỉ chiếm 1% nhu cầu của EU

Sản phẩm dệt may Việt Nam chỉ chiếm 1% nhu cầu của EU

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam tại các thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn còn rất lớn, đặc biệt là thị trường EU.

Tiềm năng xuất khẩu cá tra cao, nhưng người nuôi vẫn tiếp tục thua lỗ
Tiềm năng xuất khẩu cá tra cao, nhưng người nuôi vẫn tiếp tục thua lỗ

VOV.VN - 8 tháng qua, giá cá giảm, sản lượng cá tra nguyên liệu giảm, và trong tháng 8, người nuôi vẫn lỗ từ 1.500-2.000 đồng/kg.

Tiềm năng xuất khẩu cá tra cao, nhưng người nuôi vẫn tiếp tục thua lỗ

Tiềm năng xuất khẩu cá tra cao, nhưng người nuôi vẫn tiếp tục thua lỗ

VOV.VN - 8 tháng qua, giá cá giảm, sản lượng cá tra nguyên liệu giảm, và trong tháng 8, người nuôi vẫn lỗ từ 1.500-2.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cao su giảm mạnh cả lượng và giá
Xuất khẩu cao su giảm mạnh cả lượng và giá

VOV.VN -7 tháng qua, xuất khẩu cao su giảm tới 32%, cao nhất trong nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm, giá cao su xuất khẩu cũng giảm tới gần 25%.

Xuất khẩu cao su giảm mạnh cả lượng và giá

Xuất khẩu cao su giảm mạnh cả lượng và giá

VOV.VN -7 tháng qua, xuất khẩu cao su giảm tới 32%, cao nhất trong nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm, giá cao su xuất khẩu cũng giảm tới gần 25%.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới?
Xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới?

VOV.VN -Cà phê Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu cao, có thể trở vươn lên đứng đầu thế giới nếu kịp thời khắc phục một số hạn chế.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới?

Xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới?

VOV.VN -Cà phê Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu cao, có thể trở vươn lên đứng đầu thế giới nếu kịp thời khắc phục một số hạn chế.

Tiềm năng xuất khẩu cao, công nghệ chế biến hồ tiêu vẫn... èo uột
Tiềm năng xuất khẩu cao, công nghệ chế biến hồ tiêu vẫn... èo uột

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu hạt tiêu 7 tháng qua đạt 888 triệu USD, còn mức tăng trưởng đạt cao nhất nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, tới 46,1%

Tiềm năng xuất khẩu cao, công nghệ chế biến hồ tiêu vẫn... èo uột

Tiềm năng xuất khẩu cao, công nghệ chế biến hồ tiêu vẫn... èo uột

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu hạt tiêu 7 tháng qua đạt 888 triệu USD, còn mức tăng trưởng đạt cao nhất nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, tới 46,1%

Xuất khẩu nông sản: Sắn tiềm năng, lúa gạo ảm đạm
Xuất khẩu nông sản: Sắn tiềm năng, lúa gạo ảm đạm

VOV.VN -Nhiều mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu cao như: sắn, cá tra, tôm... còn lúa gạo và mía đường tiềm năng thấp.

Xuất khẩu nông sản: Sắn tiềm năng, lúa gạo ảm đạm

Xuất khẩu nông sản: Sắn tiềm năng, lúa gạo ảm đạm

VOV.VN -Nhiều mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu cao như: sắn, cá tra, tôm... còn lúa gạo và mía đường tiềm năng thấp.