Công nhận 6 di tích quốc gia

Các di tích này tại các tỉnh Quảng Nam, Đắk Nông, Nghệ An và Thanh Hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận di tích cấp quốc gia đối với 6 di tích thuộc các tỉnh Quảng Nam, Đắk Nông, Nghệ An và Thanh Hóa.

Hai di tích của tỉnh Quảng Nam được xếp hạng di tích quốc gia trong dịp này bao gồm: Di tích lịch sử Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng biên chính miền Nam Trung Bộ (xã Tam Vinh, xã Tam Dân, Phú Ninh) và Di tích lịch sử Lăng mộ bà Đoàn Quý Phi (xã Duy Trinh, Duy Xuyên).

Tỉnh Nghệ An có Di tích lịch sử Bia Ma Nhai năm 1335 ở núi Thành Nam (xã Chi Khê, Con Cuông) được công nhận là di tích quốc gia.

Di tích lịch sử Đền thờ Cao Bá Điển (xã Hoằng Giang, Hoằng Hóa) tỉnh Thanh Hóa cũng được xếp hạng di tích quốc gia dịp này.

Tỉnh Đắk Nông có hai di tích là: Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh (xã Buôn Choah, Krông Nô) và Di tích lịch sử Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ (xã Gia Nghĩa, xã Nam Bình, Đắk Song) được công nhận là di tích quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng cần thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên