Phát hành Bộ tem Khởi nghĩa bà Triệu

Bộ tem Bà Triệu (248-2008), khổ 33x26mm mang hình ảnh Bà Triệu đang vung gươm, cưỡi voi ra trận

Kể từ ngày 20/10, bộ tem sẽ chính thức có mặt trên toàn quốc, với ý nghĩa tôn vinh công lao to lớn, những chiến công hào hùng, hiển hách của Bà Triệu, trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Bà Triệu sinh ngày 2/10 năm Bính Ngọ tại làng Sơn Trung, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Bà tên thật là Triệu Thị Trinh, là một trong những nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ thứ 3 (225-248) lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Đông Ngô.

Mồ côi cha mẹ từ bé, bà sống với anh trai là Triệu Quốc Đạt. Năm 248, sau khi người anh trai mất, bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống nghĩa chống lại quân Đông Ngô xâm lược, do Lục Dận, thứ sử Giao Châu chỉ huy. Tương truyền bà luôn mặc áo giáp vàng, cưới voi, cầm gươm xung trận. Chiến đấu chống quân Đông Ngô được 5-6 tháng thì bà thất thủ. Rút về đến xã Bồ Điền, bà tự vẫn. Khi ấy, Triệu Thị Trinh mới tròn 23 tuổi.

Để tưởng nhớ công lao của bà, ngày 20/10, Bộ Thông tin và Truyền thôn chính thức phát hành bộ tem “Khởi nghĩa Bà Triệu”./.