Tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Cuộc hội thảo với 9 tham luận của các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đề cập đến nhiều khía cạnh của công tác tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể

 

Hội thảo - Tập huấn tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam” do Viện Âm nhạc Việt Nam (VIM) và Trung tâm thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP)- thuộc tổ chức UNESCO đồng tổ chức diễn ra từ 2 - 6/7 tại Viện Âm nhạc Việt Nam.

 

Đây là cơ hội để các cán bộ của VIM; Cục Di sản Văn hóa; Sở VH- TT và DL các tỉnh trao đổi kinh nghiệm, thực hành tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể với các chuyên gia đến từ ICHCAP. Chương trình gồm hai phần: Hội thảo và Tập huấn tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể.

 

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 2-3/7 với 9 bản tham luận của các lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ Việt Nam và Hàn Quốc, đề cập đến nhiều khía cạnh của công tác tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể như:  Khái lược về công tác tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam; Một số kinh nghiệm trong công tác tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể; Tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Lào Cai; Kinh nghiệm tự liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Hàn Quốc; Các phương pháp tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể và những thách thức” của ông Bong- Nam Park…

 

Chương trình tập huấn tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam với cuộc điền dã thực hành tư liệu hóa hát Ca trù của các nhà nghiên cứu, chuyên gia của Việt Nam và Hàn Quốc tại thôn Ngãi Cầu, Hà Nội./.