Vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới

VOV.VN - Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tập huấn nâng cao nhận thức vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới.

Sáng nay (28/9), tại huyện đảo Phú Quốc, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới".

Đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Tống Phước Trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cùng 260 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách lĩnh vực Văn hoá -Văn nghệ, những người làm công tác nghiên cứu Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, lãnh đạo phòng Văn hóa – Văn nghệ, các Ban Tuyên giáo, phóng viên và biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản và giảng viên các trường đại học ở các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: "Hội nghị tập huấn đặt ra mục tiêu giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước; kết quả và những vấn đề đặt ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Hội nghị cũng nhằm nâng cao hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; trao đổi kinh nghiệm xử lý một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đồng thời vận dụng vào công tác, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học nghệ thuật ở  địa phương, đơn vị…

Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa văn nghệ của đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10 với 6 chuyên đề: Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số Nghị quyết gần đây; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Một số nét nổi bật của đời sống Mỹ thuật trong nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; Kinh nghiệm tổ chức loạt bài về đấu tranh chống tiêu cực trên báo Công an Nhân dân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV dự lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình VNHT
Tổng Giám đốc VOV dự lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình VNHT

VOV.VN - Lớp học không chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phê bình VHNT, mà còn là nơi để các học viên trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm viết các tác phẩm.

Tổng Giám đốc VOV dự lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình VNHT

Tổng Giám đốc VOV dự lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình VNHT

VOV.VN - Lớp học không chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phê bình VHNT, mà còn là nơi để các học viên trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm viết các tác phẩm.

Kỳ họp thứ tám Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương
Kỳ họp thứ tám Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương

VOV.VN - Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các công việc đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá những việc đã và chưa làm được.

Kỳ họp thứ tám Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương

Kỳ họp thứ tám Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương

VOV.VN - Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các công việc đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá những việc đã và chưa làm được.

Toàn cảnh Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT 2019
Toàn cảnh Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT 2019

VOV.VN - Đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng.

Toàn cảnh Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT 2019

Toàn cảnh Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT 2019

VOV.VN - Đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng.