Văn nghệ sĩ phát huy tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã thể hiện sự trông chờ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ở đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục có những đóng góp chất lượng hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong 2 ngày 19 và 20/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 Hội Văn học nghệ thuật.

Hội nghị đánh giá, năm 2009 hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm các phẩm văn học nghệ thuật đã đi vào chiều sâu. Hội văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố đều có những chương trình và phương hướng hoạt động tốt, hỗ trợ tác giả, tổ chức đi tập huấn thực tế, mở trại sáng tác… Việc thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã được tiến hành hiệu quả.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” có vai trò rất quan trọng đối với những người làm văn học nghệ thuật. Kể từ ngày thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam, đây là lần đầu tiên Đảng dành riêng một nghị quyết cho giới văn học nghệ thuật. Đảng đã khẳng định Hội Văn học nghệ thuật là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp; đánh gia tầm quan trọng của các tác phẩm văn học nghệ thuật trong sự nghiệp thắng lợi của cách mạng, kháng chiến và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hoạ sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật nhấn mạnh, đường lối của Nghị quyết 23 đã mở ra phương hướng mới, định hướng cho văn học nghệ thuật. Chúng ta đã kịp thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái về văn học nghệ thuật, dùng văn học nghệ thuật để xuyên tạc chế độ.

Về phương hướng hoạt động trong năm 2010 của Hội Văn học nghệ thuât, ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nêu rõ: Văn nghệ sĩ cả nước cần tham gia tích cực hơn nữa vào công tác tuyên truyền quảng bá về phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần quan tâm tổ chức cho các hội viên bám sát thực tiễn để có thêm những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, phản ánh công cuộc đổi mới, đặc biệt trong năm 2010 - năm có nhiều sự kiện trọng đại.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật mang tính toàn diện, quan trọng, cấp thiết trong thời kỳ mới, đưa văn học nghệ thuật lên tầm cao mới. Qua đây cũng thể hiện Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục có những đóng góp chất lượng hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên