"Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác văn hoá, con người"

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Đảng và Nhà nước thời gian qua luôn đặc biệt quan tâm đến công tác văn hoá, con người. Điều này được thể hiện rõ qua các Hội nghị Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt chú trọng đến công tác này, cùng với đó các đại biểu Quốc hội cũng luôn tập trung thảo luận về vấn đề này …

Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo (lần 2) Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tới đây; sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo đến nay Ban Tổ chức đã nhận được 87 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu… gửi về hiện Ban Tổ chức đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiến hành lựa chọn, biên tập và đang tiến hành in ấn Kỷ yếu Hội thảo. Dự kiến chương trình hội thảo sẽ diễn ra cả ngày 29/11 tới chia làm 2 phiên thảo luận: Phiên thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Phiên hai có chủ đề: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới”. Trong khuôn khổ hội thảo sẽ tổ trức trưng bày triển lãm sách và tài liệu với chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về nội dung, hậu cần, tuyên truyền cơ bản đã hoàn tất đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo. 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Đây cũng là dịp hiếm có để nền văn hóa được tiếp thu lắng nghe các luận cứ khoa học để làm sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa, trong đó có mong muốn là sẽ làm rõ các nội hàm về hệ giá trị của quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị của con người và gia đình. Từ đó để có cơ sở tổ chức thực hiện và triển khai nó một cách đầy đủ và đúng như tinh thần của Đảng ta đã chỉ đạo".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Đảng và Nhà nước thời gian qua luôn đặc biệt quan tâm đến công tác văn hoá, con người. Điều này được thể hiện rõ qua các Hội nghị Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt chú trọng đến công tác này, cùng với đó các đại biểu Quốc hội cũng luôn tập trung thảo luận về vấn đề này…

Đồng thời khẳng định: "Lần này chúng ta thỏa mãn được nhu cầu thực chất, hội thảo diễn ra trong 1 ngày, nhằm làm rõ 4 nhóm hệ giá trị như thế, chúng ta xem với những nội dung đó cần phải tạo được sự thu hút, quan tâm và khí thế phấn khởi về xây dựng nền văn hóa Việt Nam ngay từ đầu buổi sáng cho đến buổi chiều đều được sự quan tâm của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo và các em các cháu học sinh, sinh viên. Hội thảo có nghĩa là được diễn ra ở cả Bắc- Trung- Nam đều là những địa danh văn hóa Hà Nội- Huế- Sài Gòn do đó công tác phải bảo đảm phải, thông suốt, hài hòa"./.

Tin liên quan

Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Hà Nội
Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Hà Nội

VOV.VN - Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đại biểu các bộ, ngành, văn nghệ sĩ... đã cùng hiến kế để xây dựng, phát triển văn hóa.

Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Hà Nội

Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Hà Nội

VOV.VN - Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đại biểu các bộ, ngành, văn nghệ sĩ... đã cùng hiến kế để xây dựng, phát triển văn hóa.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

VOV.VN - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

VOV.VN - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.