Bảo tồn cầu Long Biên - Việc không thể trì hoãn

Bảo tồn cầu Long Biên - Việc không thể trì hoãn

Tác giả VOV1

VOV.VN - Câu chuyện cải tạo, nâng cấp cầu Long Biên đi cùng giữ gìn giá trị lịch sử, du lịch trở thành cấp thiết - không thể trì hoãn. Cần đồng lòng suy nghĩ và hành động vì di sản có một không hai này.