Nhiều kết quả trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại Thái Nguyên

VOV.VN - Tại Thái Nguyên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn ngày càng phát triển sâu rộng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại Thái Nguyên được triển khai đồng bộ, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác an sinh - xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng; công tác giáo dục, y tế không ngừng được đầu tư, nhất là vùng sâu, vùng xa góp phần từng bước nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trong đó, xây dựng gia đình văn hóa là một trong những phong trào thi đua luôn được các cấp, các ngành và nhân dân đặc biệt quan tâm. Công tác hướng dẫn đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa đã được các ngành triển khai hiệu quả và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia và thực hiện. Hầu hết các hộ gia đình đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”; có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng xóm, tổ dân phố văn hóa. Năm 2022, toàn tỉnh Thái Nguyên có 321.564/330.332 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 97,34%).

Phong trào xây dựng xóm (thôn, làng, bản), tổ dân phố văn hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ và được cộng đồng dân cư hưởng ứng tích cực, tạo thành khối đại đoàn kết gắn bó giữa các hộ gia đình. Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, kinh tế ngày một nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân ngày càng phong phú, lành mạnh; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, tu bổ các di tích, danh thắng, nhằm phát huy, giữ gìn các di sản văn hoá, cảnh quan môi trường ở địa phương. Năm 2022, toàn tỉnh Thái Nguyên có 2.255/2.255 xóm, tổ dân phố đăng ký xây dựng xóm, tổ dân phố văn hoá (đạt 100%).

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được các cấp, các ngành quan tâm. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tích cực đăng ký tham gia và thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào thực sự đi vào nề nếp với những mục tiêu cụ thể, thiết thực; xây dựng cơ quan văn minh, sạch đẹp, an toàn đi đôi với việc cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được duy trì hoạt động tốt.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện sâu rộng trong các ngành, đơn vị được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2022, có 1.602/1.609 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Thái Nguyên đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá (đạt 99,56%)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực

VOV.VN - Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực

VOV.VN - Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang
Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Mông có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Thời gian qua, việc bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông trong phát triển du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Mông có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Thời gian qua, việc bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông trong phát triển du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước
Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước

VOV.VN - Các hoạt động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022 đang được triển khai tích cực trên cả nước.

Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước

Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước

VOV.VN - Các hoạt động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022 đang được triển khai tích cực trên cả nước.