Tình anh biển cả

Em có biết tình anh là biển cả!

Sóng lao xao ôm ấp đôi bờ

Biển mênh mông dạt dào sóng vỗ

Xây đắp tình anh bao ý thơ

Em có biết tình anh là sóng vỗ?

Hôn hoài lên cát trắng đôi bờ

Nơi tình anh chứa đầy thương thớ

Dòng đại dương trắng đục phù du

Khi anh yêu - biển trào dâng bão tố

Sóng ào lên trắng xoá biển khơi

Muốn cùng em mãi trong muôn thuở

Bởi tình anh là như thế em ơi…./.