Tặng cuốn “Biên bản chiến tranh” cùng 14 đầu sách cho nước bạn Lào

Tặng cuốn "Biên bản chiến tranh" cùng 14 đầu sách cho nước bạn Lào

VOV.VN - Cuốn tiểu thuyết “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” vinh dự là 1 trong 15 đầu sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Lào lần này.
PC_Zone_Footer_470
PC_Middle_200
VN_vov.vn_pc_cate_left1
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds