Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa, du lịch bền vững và hội nhập quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cùng các Thứ trưởng chủ trì hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 29/6, Bộ VHTT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cùng các Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị. Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: thời gian qua, Bộ VHTT&DL đã chủ động xây dựng đề cương, tiến hành tổng kết thực hiện Chiến lược văn hóa giai đoạn trước và xây dựng Chiến lược văn hóa mới, nội hàm trọng tâm là đảm bảo được mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Đó là khơi dậy và phát huy được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh trong đó văn hóa được xác định là động lực của sự phát triển, là yếu tố nội sinh, mục tiêu xây dựng văn hóa là hướng tới xây dựng con người Việt Nam theo hướng chân, thiện, mỹ...

"Văn hóa là để phục vụ cho con người và con người tạo ra văn hoá. Từ quan điểm đó và nhận thức sâu sắc về những luận điểm mới mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, Bộ đã tiến hành tổng kết toàn diện về việc thực hiện Chiến lược Văn hóa trong trong thời kỳ qua, làm rõ những thành tựu đã đạt được, phân tích và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, bất cập và đặc biệt là rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

 

Bộ đã xin ý kiến các đơn vị, địa phương, đến nay trên 50% tỉnh, thành ủy ký công văn góp ý xây dựng Chiến lược. Bộ VHTTDL đang tiếp cận những ý kiến hợp lý nhất để hoàn thiện lại Chiến lược.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây là vấn đề khó và mới, mong các địa biểu dành nhiều thời gian hơn quan tâm trong việc xây dựng chiến lược. Chiến lược lần này đã cố gắng giảm bớt tính hàn lâm nhưng vẫn dẫn luận lại những quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là phát triển quan điểm mới, những luận điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để từ đó tập trung cho các nhiệm vụ và giải pháp.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trình bày Dự thảo Chiến lược văn hóa và Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trình bày Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 với mục tiêu chung là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành; 95% - 100% di tích quốc gia đặc biệt và 65% - 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; 65 - 70% số di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao; doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP...

Đi kèm với những mục tiêu, Dự thảo chiến lược cũng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để hiện thực hóa, như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; phát triển một số lĩnh vực văn hóa như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thư viện; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh; tăng mức đầu tư cho văn hóa lên 2% tổng chi hằng năm...

Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII về lĩnh vực du lịch; đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, Bộ VHTT&DL chủ trì thực hiện việc tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến xác đáng, thiết thực trên cơ sở thực tiễn của các địa phương trong hoạt động quản lý văn hóa, du lịch. 

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đánh giá cao nội dung cũng như tính khả thi của dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đóng góp ý kiến liên quan đến phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến quảng bá và kích cầu du lịch trong bối cảnh bình thường mới... Ông Vũ Thế Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch nội địa cũng như yếu tố quan trọng hàng đầu để khôi phục các hoạt động du lịch quốc tế là phải nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine cho những lao động trong ngành du lịch. Phải coi những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch là những chiến sĩ tuyến đầu trong mặt trận kinh tế, vì vậy phải trang bị ngay cho họ vũ khí vaccine để họ có đủ điều kiện hoạt động và khách du lịch sẽ yên tâm hơn khi đến với Việt Nam được những người đã tiêm vaccine phục vụ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội
Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội

VOV.VN - Bộ VHTT&DL yêu cầu hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội

Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội

VOV.VN - Bộ VHTT&DL yêu cầu hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bộ VHTT&DL đề nghị hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Bộ VHTT&DL đề nghị hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa có văn bản về việc đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ VHTT&DL đề nghị hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Bộ VHTT&DL đề nghị hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa có văn bản về việc đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ VHTT&DL yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, sử dụng MXH của nghệ sĩ
Bộ VHTT&DL yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, sử dụng MXH của nghệ sĩ

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

Bộ VHTT&DL yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, sử dụng MXH của nghệ sĩ

Bộ VHTT&DL yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, sử dụng MXH của nghệ sĩ

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật.