210 tỷ đồng đầu tư cho ngành Rau quả

Tổng vốn viện trợ không hoàn lại cho chương trình là 210 tỷ đồng cho khoảng 80 dự án, mức hỗ trợ trung bình 2 tỷ đồng/dự án. Những doanh nghiệp tham gia chương trình phải đóng góp vốn đối ứng

Ngày 5/8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ Đan Mạch triển khai chương trình hỗ trợ cải thiện năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành Rau quả Việt Nam (gồm các doanh nghiệp  khối tư nhân tại các tỉnh: Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, An Giang, Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng, Cần Thơ).

Mục đích của việc đầu tư này là nhằm nâng cao năng lực trong các hoạt động cung cấp dịch vụ kinh doanh, áp dụng công nghệ mới, tiếp cận thị trường xuất khẩu mới và thí điểm các mô hình kinh doanh mới./.