Australia viện trợ hơn 1.400 tỷ đồng cho Việt Nam

Đây là khoản viện trợ nằm trong những đóng góp của Australia dành cho tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như những thành tựu Việt Nam đạt được để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết: trong năm tài khóa 2009-2010, kéo dài từ ngày 1/7/2009 đến ngày 30/6/2010, Australia sẽ dành cho Việt Nam khoản ngân sách viện trợ phát triển trị giá trên 105 triệu đô la Australia, tương đương 1.431 tỉ đồng. Đây là khoản viện trợ nằm trong những đóng góp của Australia dành cho tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như những thành tựu Việt Nam đạt được để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Thông qua các dự án mới và hiện có về cơ sở hạ tầng, Australia còn cung cấp 28 triệu đô la Australia trong tài khóa 2009 - 2010 để hỗ trợ dự án giao thông trọng điểm cũng như xây dựng tuyến đường trong khu vực, để kết nối vùng nông thôn nghèo của Việt Nam.

Ngoài ra, ngân sách viện trợ của Australia cũng được dành để giúp đối phó với nguy cơ xuyên biên giới và trong khu vực, như HIV/AIDS, nạn buôn người và ma túy, tội phạm xuyên biên giới và giải quyết vấn đề liên quan đến tham nhũng, bình đẳng giới./.

Viết bình luận