Bảo tồn, phát huy giá trị khu sinh quyển Kiên Giang

(VOV) -Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Việt Nam với diện tích 1,188 triệu ha.

Sáng 16/12, tại Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế “bảo tồn và phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang- Việt Nam”.

Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Việt Nam với diện tích 1,188 triệu ha được UNESCO công nhận vào năm 2006.

Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang đang được nhiều tổ chức quốc tế về bảo vệ môi trường quan tâm, ủng hộ do sự đa dạng phong phú về di sản văn hóa và có nhiều giá trị về đa dạng sinh học.

45 báo cáo trình bày tại hội thảo tập trung phân tích thành 4 nhóm chuyên đề bao gồm nhóm phân tích giá trị, bảo tồn và phát huy phục vụ phát triền bền vững khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang; Bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên đảo Phú Quốc; Bảo tồn và kết hợp phát huy, khai thác các giá trị khu dự trữ sinh quyển phục vụ phát triển kinh tế du lịch và kinh nghiệm quản lý, sinh kế bền vững và nâng cao nhận thức cộng đồng trong khu dự trữ sinh quyển.

Mục tiêu lớn nhất cuả hội thảo là làm sao tìm ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc cân bằng giữa bảo tồn và phát triển kinh tế tại địa phương./. 

Tin liên quan

Cát Tiên được công nhận là khu sinh quyển thế giới
Cát Tiên được công nhận là khu sinh quyển thế giới

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thứ 7 trong 8 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO cấp bằng chứng nhận.  

Cát Tiên được công nhận là khu sinh quyển thế giới

Cát Tiên được công nhận là khu sinh quyển thế giới

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thứ 7 trong 8 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO cấp bằng chứng nhận.