Bộ Y tế cần làm gì để giải bài toán thiếu thuốc, vật tư?

Bộ Y tế cần làm gì để giải bài toán thiếu thuốc, vật tư?

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Tình trạng vật tư, y tế đắp chiếu trong kho, sinh phẩm y tế dồi dào trên thị trường trong và ngoài nước nhưng hàng loạt bệnh viện lại thiếu khẩn cấp các thiết bị, hóa chất, vật tư phục vụ khám chữa bệnh.