Cán bộ Đoàn và những việc “nên làm- không nên làm”

(VOV) - Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập…

Cán bộ Đoàn phải nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành đúng quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức mình là thành viên. Bên cạnh đó, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “Nên làm - Không nên làm”.

Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

Không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

Một hoạt động tình nguyện của Đoàn viên thanh niên

Đây là những nội dung trong Chỉ thị về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tích cực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhiều người đã thể hiện vai trò xung kích, gương mẫu trong tập thể thanh niên, đi đầu đảm nhận việc mới, việc khó, đến những nơi gian khổ, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân giao cho, tạo nên hình ảnh tốt đẹp của cán bộ Đoàn, làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ đoàn chưa chú ý rèn luyện tác phong, thực hiện chưa nghiêm lề lối công tác, cá biệt còn có đồng chí vi phạm kỷ luật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức Đoàn.

Căn cứ Chỉ thị và nội dung những điều nên làm và không nên làm, các cấp bộ đoàn tổ chức sinh hoạt thường xuyên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cơ quan chuyên trách của Đoàn và kiểm điểm, tự phê bình, phê bình cán bộ trong sinh hoạt chi đoàn. Mỗi cán bộ đoàn đăng ký chương trình rèn luyện hằng năm và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể lãnh đạo mà mình tham gia.

Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo việc rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ, kể cả trong các đơn vị sự nghiệp của Đoàn ở cấp Trung ương./.