Cần đa dạng các gói BHYT, phân tầng phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội

VOV.VN - Các chính sách BHYT cần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ rủi ro, tính đúng, tính đủ theo hướng: đa dạng các gói bảo hiểm y tế, có sự phân tầng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam.

Yêu cầu của Chính phủ đối với Bộ Y tế

Theo Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 3/12/2021 về xây dựng pháp luật tháng 11/2021, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, ưu tiên hoàn thiện thể chế, thực hiện một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 về Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trong đó, về Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi), Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật bảo hiểm y tế. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chính sách theo hướng: Thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XIII về an sinh xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Các chính sách bảo hiểm y tế cần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ rủi ro, tính đúng, tính đủ theo hướng: đa dạng các gói bảo hiểm y tế, có sự phân tầng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam; bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển bảo hiểm y tế; khuyến khích, tạo điều kiện cho hệ thống y tế cơ sở, y tế tư nhân phát triển để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất ứng dụng về nền tảng công nghệ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có phân cấp, phân quyền khoa học, hiệu quả, đồng bộ với Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Đây là yêu cầu của Chính phủ đối với Bộ Y tế tại Nghị quyết 152/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021 vừa được Chính phủ ban hành ngày 3/12. 

Theo đó, hoàn thiện chính sách về phân bổ, sử dụng, quản lý Quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả để xây dựng các giải pháp cụ thể, giải quyết tổng thể các vấn đề phù hợp với mục đích và nội dung của chính sách này, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch của các quy định pháp luật, tránh bị lạm dụng, tiêu cực, trục lợi trong thực thi chính sách. Rà soát các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật, không quy định thành lập tổ chức bộ máy, không tăng biên chế theo đúng yêu cầu xây dựng Luật hiện nay.

Trên cơ sở nội dung tổng kết thi hành Luật hiện hành, Bộ Y tế đánh giá tác động kỹ lưỡng, đầy đủ, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia và đối tượng chịu sự điều chỉnh, có giải pháp để bảo đảm tính khả thi, khoa học, bảo đảm khả thi đối với ngân sách Nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

BHYT là một chính sách ưu việt của Nhà nước

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh, BHYT là một chính sách ưu việt của Nhà nước đối với chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt giúp người nghèo, người khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế và đảm bảo cơ chế tài chính cho công tác khám, chữa bệnh.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày Báo cáo tóm tắt công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết 68/QH13. Theo đó, tính đến 31/12/2020, số người tham gia bảo hiểm y tế là 87,96 triệu người đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số. Trong đó, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên 51 triệu người, chiếm 58%. Tổng số chi do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng năm 2020 là 39.953 tỷ đồng, bằng 37% tổng số thu tiền đóng bảo hiểm y tế.

Về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Năm 2020, có 2.612 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 166 cơ sở (6,8%) so với năm 2019; số cơ sở công lập tăng 66 cơ sở (4%) so với năm 2019, ngoài công lập tăng 100 cơ sở (12,6%).

Về chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Năng lực y tế cơ sở được nâng lên; phát huy vai trò quan trọng trong giám sát, xét nghiệm, cách ly, tiêm chủng, điều trị, nhất là quản lý, chăm sóc F0 tại nhà giúp giảm bệnh nặng, góp phần giảm tử vong. Năm 2020, tỷ lệ trạm y tế xã: có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 92,8%; thực hiện trên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã đạt 48,8%; đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 94,4%. Tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 45,6%.

Bên cạnh đó, ngành y tế thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin như hồ sơ sức khỏe cá nhân kết hợp với bệnh án điện tử; khám chữa bệnh từ xa kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế trên toàn quốc, 100% các huyện được kết nối, hỗi trợ chuyên môn và đã cứu sống nhiều bệnh nhân… Tiếp tục đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền và hoàn thiện các quy định pháp luật để đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế.../.

Tin liên quan

Năm 2020, tổng thu BHYT tăng xấp xỉ 390 tỷ đồng
Năm 2020, tổng thu BHYT tăng xấp xỉ 390 tỷ đồng

VOV.VN - Về thu, chi và cân đối quỹ, năm 2020, tổng thu BHYT là 110.395 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 390 tỷ đồng so với năm trước, trong đó tiền đóng BHYT ước thực hiện là 108.485 tỷ đồng, tăng 301 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng thu BHYT tăng xấp xỉ 390 tỷ đồng

Năm 2020, tổng thu BHYT tăng xấp xỉ 390 tỷ đồng

VOV.VN - Về thu, chi và cân đối quỹ, năm 2020, tổng thu BHYT là 110.395 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 390 tỷ đồng so với năm trước, trong đó tiền đóng BHYT ước thực hiện là 108.485 tỷ đồng, tăng 301 tỷ đồng.

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"
“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

VOV.VN - Thực tế một bộ phận không nhỏ người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng tài chính để mua thẻ BHYT một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện.

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

VOV.VN - Thực tế một bộ phận không nhỏ người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng tài chính để mua thẻ BHYT một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện.

Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn
Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn

VOV.VN - Tính đến nay, cả nước đã có hơn 88 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 90,3%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại một số địa phương bị ảnh hưởng khiến tỷ lệ người tham gia giảm hơn so với năm 2020.

Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn

Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn

VOV.VN - Tính đến nay, cả nước đã có hơn 88 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 90,3%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại một số địa phương bị ảnh hưởng khiến tỷ lệ người tham gia giảm hơn so với năm 2020.

Đẩy mạnh hỗ trợ tham gia BHYT, giảm chi "tiền túi" của người dân cho chăm sóc sức khoẻ
Đẩy mạnh hỗ trợ tham gia BHYT, giảm chi "tiền túi" của người dân cho chăm sóc sức khoẻ

VOV.VN - Đẩy mạnh thực hiện lộ trình chuyển chi thường xuyên từ ngân sách cho bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, giảm tỷ lệ chi từ tiền túi của người dân cho chăm sóc sức khỏe...

Đẩy mạnh hỗ trợ tham gia BHYT, giảm chi "tiền túi" của người dân cho chăm sóc sức khoẻ

Đẩy mạnh hỗ trợ tham gia BHYT, giảm chi "tiền túi" của người dân cho chăm sóc sức khoẻ

VOV.VN - Đẩy mạnh thực hiện lộ trình chuyển chi thường xuyên từ ngân sách cho bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, giảm tỷ lệ chi từ tiền túi của người dân cho chăm sóc sức khỏe...