Cấp thẻ BHYT năm 2022 cho người thuộc diện nghèo theo chuẩn đa chiều

VOV.VN - BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định.

Ngày 21/12/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 4242/BHXH-TST gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 (Nghị định số 07) của Chính phủ.

Theo Nghị định số 07 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: Năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng. Giai đoạn 2022-2025, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Để người dân được hưởng chính sách BHYT theo Nghị định số 07 kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định.

Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định số 07. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Những năm qua, việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Trong đó, sự tăng nhanh về tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã phần nào khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước./.

Tin liên quan

Tạo "lối mở" cho lao động tự do nghèo tham gia BHYT
Tạo "lối mở" cho lao động tự do nghèo tham gia BHYT

VOV.VN - Lao động tự do có thu nhập thấp không dễ bỏ tiền túi để tham gia BHYT, đặc biệt là những gia đình có 2 người tham gia.

Tạo "lối mở" cho lao động tự do nghèo tham gia BHYT

Tạo "lối mở" cho lao động tự do nghèo tham gia BHYT

VOV.VN - Lao động tự do có thu nhập thấp không dễ bỏ tiền túi để tham gia BHYT, đặc biệt là những gia đình có 2 người tham gia.

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"
“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

VOV.VN - Thực tế một bộ phận không nhỏ người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng tài chính để mua thẻ BHYT một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện.

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

VOV.VN - Thực tế một bộ phận không nhỏ người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng tài chính để mua thẻ BHYT một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện.

Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn
Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn

VOV.VN - Tính đến nay, cả nước đã có hơn 88 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 90,3%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại một số địa phương bị ảnh hưởng khiến tỷ lệ người tham gia giảm hơn so với năm 2020.

Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn

Đảm bảo tính bền vững tham gia BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn

VOV.VN - Tính đến nay, cả nước đã có hơn 88 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 90,3%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại một số địa phương bị ảnh hưởng khiến tỷ lệ người tham gia giảm hơn so với năm 2020.