Chăm sóc sức khỏe nhân dân - cần một cơ chế phù hợp

Được chăm sóc sức khỏe tốt, giá thuốc, bảo hiểm y tế, viện phí hợp lý đang là sự quan tâm của nhiều người dân. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách của Nhà nước cũng như sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học.  

Sáng 6/8, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Đại biểu dân cử phía Nam với các chính sách, pháp luật về y tế”. Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội; Tiến sĩ Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch VUSTA, đại diện Bộ Y tế và các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam, các chuyên gia đầu ngành về pháp luật, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Mục đích của hội thảo là nhằm cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử các tỉnh phía Nam về thực trạng triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, quản lý giá thuốc tại Việt Nam…

Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên và tiến sĩ Trần Việt Hùng chia sẻ, các vấn đề chăm sóc sức khỏe, giá thuốc, bảo hiểm y tế, và viện phí đang là mối quan tâm của  nhiều người trong những năm gần đây. Để giải quyết vấn đề này, cần có cơ chế, chính sách của Nhà nước cũng như sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà khoa học, và các nhà làm luật.

Đại biểu tham dự hội thảo

Tại Hội thảo sáng 6/8, các đại biểu đều đưa ra nhận định chung rằng, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam, mặc dù đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước và toàn xã hội nhưng vẫn còn rất yếu. Đội ngũ thầy thuốc cán bộ y tế chuyên ngành tâm thần còn thiếu và yếu, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn.

Hội nghị cũng đã đưa ra đề xuất tăng cường công tác giáo dục về sức khoẻ tâm thần trong nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo bác sĩ và cán bộ y tế chuyên ngành tâm thần học, xây dựng và bổ sung chính sách đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, giá thuốc và viện phí./.