Đặt tên đường Trịnh Công Sơn ở Huế

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa chính thức thông qua việc đặt tên của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho con đường mới mở ven sông Hương thuộc phường Phú Cát, thành phố Huế. Con đường này dài 600m, khởi đầu từ cầu Gia Hội và điểm cuối giáp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tên đường Trịnh Công Sơn là một trong 68 tên đường tại thành phố Huế vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua./.

Viết bình luận