VOV tuyển dụng kế toán cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

1. Vị trí tuyển dụng: 01 Kế toán viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Nơi làm việc: TP HCM

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Tiêu chuẩn chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-  Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; Không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với kế toán viên 

- Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán tối thiểu 5 năm, ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng;

5. Lệ phí dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

6. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phiếu theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

7. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

7.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sáng: 08h00 - 11h30

- Chiều: 14h30 - 17h00

Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

7.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Chi nhánh tại TP HCM,

- Địa chỉ: Tầng 11, số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM./.

Tin liên quan

VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông
VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc
VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.

VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.

VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông
VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông.

VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông

VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông.