Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và điều tra cơ bản, nâng cao tiềm lực cộng nghệ.

Sáng 12/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; kiểm tra tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Viện, giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2011 - 2015.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong 5 năm qua. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Viện cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và điều tra cơ bản.

Tập trung nâng cao tiềm lực công nghệ, phát triển công nghệ cao, đóng góp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hỗ trợ hình thành các sản phẩm trọng điểm quốc gia. Gắn các hoạt động nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách về đào tạo, thu hút nhân tài để tăng cường tiềm lực cán bộ khoa học cho Viện.

Đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa Viện với các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới nhằm tranh thủ hỗ trợ về chuyên gia, đào tạo cán bộ. Qua đó, hợp tác mua, bán trao đổi công nghệ, hợp tác đầu tư phát triển các tổ chức, các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Để thực hiện được điều này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm tạo ra bước tiến rõ rệt về quy mô, chất lượng hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; từng bước tăng cường cơ sở vật kỹ thuật, lực lượng cán bộ và xây dựng một số Viện chuyên ngành, phòng thí nghiệm quốc gia đạt trình độ tiên tiến ở Đông Nam Á, qua đó nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Viện. Đồng thời phải xây dựng được các tập thể khoa học công nghệ mạnh, có uy tín quốc tế có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ của đất nước./.

Viết bình luận