Điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập

Quy định được áp dụng đối với 2 đối tượng người lao động, đó là người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 02, quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với một số đối tượng người lao động.

Quy định được áp dụng đối với 2 đối tượng người lao động, đó là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 1/1/2012 – 31/12/2012; Thứ hai là, người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 1/1/2012 – 31/12/2012.

Theo Thông tư, tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của đối tượng người lao động thứ nhất như nêu trên được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau:

Năm t

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Mức điều chỉnh

3,52

2,98

2,82

2,73

2,54

2,43

2,47

2,48

2,38

2,31

Năm t

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mức điều chỉnh

2,15

1,98

1,84

1,70

1,38

1,29

1,19

1,00

1,00

Tương tự, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của nhóm đối tượng người lao động thứ hai như nêu trên cũng được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

Năm t

2008

2009

2010

2011

2012

Mức điều chỉnh

1,38

1,29

1,19

1,00

1,00

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2012. Các quy định tại Thông tư áp dụng kể từ ngày 1/1/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên