Điều kiện để khai thác thủy, hải sản ngoài vùng biển Việt Nam

Từ 10/8/2012, Nghị định 53/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam ngoài việc phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 33/2010/NĐ-CP như phải có đủ biên chế thuyền viên; đã được đăng ký, đăng kiểm; có bảo hiểm thuyền viên;... thì Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi thêm quy định là phải có sổ thuyền viên tàu cá hoặc chứng chỉ nghiệp vụ thuyền viên tàu cá.

Đối với tổ chức, cá nhân đưa tàu cá đi khai thác ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác phải đáp ứng các điều kiện quy định đối với tàu cá, đối với thuyền viên, người làm việc trên tàu cá và các điều kiện sau: Có hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản đối với tổ chức, cá nhân của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có biển, được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có biển đó chấp thuận hoặc theo nội dung của Hiệp định hợp tác nghề cá giữa quốc gia và vùng lãnh thổ có biển với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thuyền viên trên tàu phải có hộ chiếu phổ thông, trên tàu hoặc cùng một nhóm tàu phải có ít nhất 1 người biết tiếng Anh hoặc ngôn ngữ thông dụng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu cá đến khai thác; đáp ứng được điều kiện khác theo quy định của pháp luật nước sở tại (nếu có)….

Ngoài Nghị định 53/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản có hiệu lực, trong tháng 8 này, một số chính sách khác cũng có hiệu lực như: Chính sách thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho 4 đối tượng Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, công chứng viên làm việc tại Phòng Công chứng; Một số chế độ ưu đãi đối với lực lượng Cảnh sát biển; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; Danh mục thiết bị được hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch; Công tác phí cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài./.