Doanh nghiệp chây ỳ nợ đóng bảo hiểm xã hội: Giải pháp nào ngăn chặn?

Doanh nghiệp chây ỳ nợ đóng bảo hiểm xã hội: Giải pháp nào ngăn chặn?

Tác giả VOV1

VOV.VN - Hàng trăm nghìn lao động đang bị “treo” quyền lợi do các doanh nghiệp chây ỳ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Thực trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội nhức nhối nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa có “thuốc đặc trị”.