Đưa Tài nguyên& Môi trường trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiệu quả

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường chiều 18/11.

Buổi làm việc diễn ra tại Hà Nội nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011, xây dựng kế hoạch năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Bộ  Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) sớm nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới nhằm hoàn thiện hệ thống chiến lược, quy hoạch trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác điều tra cơ bản, kịp thời cung cấp thông tin cho việc hoạch định chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ TN&MT cần tăng cường chủ động hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế để thu hút nhiều hơn các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực của Bộ.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cho biết: Trong 10 tháng qua, Bộ đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt 16 đề án, văn bản, ban hành 36 thông tư củng cố và kiện toàn bộ máy cán bộ, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt là hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức phát triển quỹ đất, sắp xếp, tổ chức lại các chi cục bảo vệ môi trường.

Trong năm nay, Bộ cũng đã triển khai 153 đề tài khoa học và công nghệ, hoàn thành việc thẩm tra xác minh 14 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2011. Bộ tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia phát triển cũng như các nước trong khu vực, tham gia đàm phán và ký kết nhiều văn kiện hợp tác đa phương với các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức ASEM, UNEP, UNDP, đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên