Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Sẽ có mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng năm 2014 đối với các học viện, đại học, cao đẳng tham gia kỳ thi chung do Bộ tổ chức.

Thí sinh tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013 (Ảnh: Bích Lan)

Đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản với tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số cho từng khối thi. Căn cứ vào kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh trong cả nước, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công bố một số mức, từ 3 hoặc 4 mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng.

Các trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính gồm tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2 vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn. Các trường công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo môn thi chính được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường.

Công văn cũng nêu rõ, các mức điểm xét tuyển để vào đại học, cao đẳng, đối với các trường, ngành không qui định môn thi chính không được thấp hơn mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng mà Bộ đã công bố và trường đã lựa chọn. Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính, công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính theo nguyên tắc đã quy định.

Các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy./.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT tiếp nhận giáo trình từ các đối tác quốc tế
Bộ GD-ĐT tiếp nhận giáo trình từ các đối tác quốc tế

VOV.VN-Giáo trình ngành Quản lý siêu thị được đánh giá cao về tính khoa học, ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn quản lý tại các siêu thị.

Bộ GD-ĐT tiếp nhận giáo trình từ các đối tác quốc tế

Bộ GD-ĐT tiếp nhận giáo trình từ các đối tác quốc tế

VOV.VN-Giáo trình ngành Quản lý siêu thị được đánh giá cao về tính khoa học, ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn quản lý tại các siêu thị.

Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo các trường Sư phạm
Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo các trường Sư phạm

VOV.VN -Đại học Sư phạm Hà Nội giới thiệu đề án "Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên” của nhà trường.

Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo các trường Sư phạm

Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo các trường Sư phạm

VOV.VN -Đại học Sư phạm Hà Nội giới thiệu đề án "Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên” của nhà trường.

Thanh tra không làm thay nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi
Thanh tra không làm thay nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi

VOV.VN -Công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi

Thanh tra không làm thay nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi

Thanh tra không làm thay nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi

VOV.VN -Công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi

Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"
Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"

VOV.VN -Chất lượng “đầu vào” và học lực của sinh viên Sư phạm kém sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ nhà giáo trong tương lai.

Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"

Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"

VOV.VN -Chất lượng “đầu vào” và học lực của sinh viên Sư phạm kém sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ nhà giáo trong tương lai.

Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học
Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và vì quyền lợi của người học.

Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học

Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và vì quyền lợi của người học.