Các địa phương chuẩn bị cho năm học mới

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa triển khai nhiệm vụ năm học mới 2009 – 2010, với mục tiêu đổi mới toàn diện nhà trường từ cán bộ quản lý, giáo viên đến học sinh trong toàn ngành.  

Trong đó, mục tiêu quan trong là đẩy mạnh phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hiện đại hóa trường học.

Năm nay, thành phố đầu tư trên 657 tỷ đồng, đưa vào sử dụng hơn 630 phòng học mới và hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu.

* Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết năm học 2008 - 2009 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010. Trong năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào của ngành; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đổi mới quản lý giáo dục; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất...

* Năm học mới 2009-2010, Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh 3 cuộc vận động lớn và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phong cũng đề ra các nhóm giải pháp về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên