Chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên chưa đồng đều

Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, cần có chính sách phù hợp để động viên các nhà khoa học tham gia hoạt động nghiên cứu của sinh viên.  

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và 17 năm giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec).

Qua 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học đã tác động tích cực đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, làm cho hoạt động này trở thành nhu cầu nội tại của bản thân sinh viên, giúp sinh viên thay đổi phương pháp học tập từ bị động sang chủ động, tích cực. Năm đầu tiên (1990), Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức xét và trao tặng giải thưởng chỉ có 18 đơn vị tham gia với 62 công trình dự thi, thì đến năm 2009 đã có 98 đơn vị tham gia dự thi với 653 công trình.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên nghiên cứu khoa học và chất lượng công trình nghiên cứu chưa cao, việc tổ chức triển khai cho sinh viên nghiên cứu khoa học chưa đồng đều giữa các trường.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giáo dục-Đào tạo đề ra 9 giải pháp, trong đó có đưa ra chính sách phù hợp và đủ mạnh để động viên các giảng viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tiếp tục thực hiện chính sách cấp học bổng đi đào tạo sau đại học tại các nước phát triển cho các sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện công trình đạt giải nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học được đánh giá đặc biệt xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 23 đơn vị đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 10 năm 2000-2010./.

Viết bình luận