Đánh giá học sinh lớp 1 theo mô hình mới không cần Học bạ

VOV.VN -Đây là nội dung trong hướng dẫn một số vấn đề về hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học mô hình VNEN từ năm học 2013-2014 

Đối với học sinh đang học lớp 1 năm học 2013-2014 và có kế hoạch học lớp 2 theo mô hình VNEN trong năm học 2014-2015 có thể dùng Sổ tổng hợp đánh giá thay thế Học bạ cho năm học lớp 1.

Đây là nội dung trong hướng dẫn một số vấn đề về hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học mô hình VNEN từ năm học 2013-2014 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi các trường.


Theo hướng dẫn, phiếu đánh giá tổng hợp cuối học kì I, cuối năm học được tập hợp thành Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam (Sổ tổng hợp đánh giá). Sổ tổng hợp đánh giá thay thế Học bạ của học sinh. 

Nhà trường có trách nhiệm bảo quản Sổ tổng hợp đánh giá. Học sinh được nhận lại Sổ tổng hợp đánh giá khi chuyển trường, chuyển cấp hoặc thôi học.

Kết thúc học kì I, nhà trường thông báo và trao đổi về hồ sơ đánh giá cho riêng cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh biết. Kết thúc năm học và sau khi bàn giao chất lượng, nhà trường trả hồ sơ đánh giá của học sinh trong năm học đó (trừ Sổ tổng hợp đánh giá) cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh bảo quản.

Khi học sinh chuyển học từ mô hình VNEN sang các trường/lớp khác hoặc ngược lại thì nơi nhận học sinh chấp nhận Sổ tổng hợp đánh giá của VNEN hoặc Học bạ của học sinh chuyển đến, không đòi hỏi thêm bất cứ một thủ tục gì khác về hồ sơ theo dõi, đánh giá học sinh.   

Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam sẽ in và cấp Sổ tổng hợp đánh giá cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 ở các trường thuộc Dự án từ ngày 20 đến 25/5/2014./.

Viết bình luận