Đào tạo hơn 900 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài

Năm 2015, ước tính cần có 100.000 giảng viên, trong đó 25.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ để đạt tỷ lệ 25% theo mục tiêu của Nghị quyết 14/2005 của Chính phủ

Dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra trong năm 2009 nhằm một bước thực hiện hiệu quả đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ giai đoạn 2008 - 2020. Trong đó, sẽ có khoảng 700 ứng viên được đào tạo tiến sĩ, 200 ứng viên được đào tạo thạc sĩ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2007 - 2008, số giảng viên có trình độ tiến sĩ là 5.886 trong tổng số 56.886 giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, chiếm tỷ lệ 10,34%. Đến năm 2015, ước tính cần có 100.000 giảng viên, trong đó phải có 25.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ để đạt tỷ lệ 25% theo mục tiêu do Nghị quyết 14/2005/NQCP đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên