Dừng tuyển sinh đào tạo tiến sĩ với các ngành không chất lượng

VOV.VN -Các trường tự dừng tuyển sinh từ tháng 6/2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Chiều 20/5, Bộ GD-ĐT công bố văn bản số 2299 về việc yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tiến sĩ (gồm số lượng và chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện, học liệu; danh mục các hướng nghiên cứu, quy mô đào tạo…). Các trường tự dừng tuyển sinh từ tháng 6/2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Yêu cầu trên là thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 (Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9/5/2016) về việc rà soát chấn chỉnh công tác đào tạo trình độ tiến sĩ.

Cũng theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải thực hiện đúng quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành, rà soát hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết các cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ. Tăng cường công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng. Công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định.

Các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải chú trọng phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án, đảm bảo và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiểu tại Thông tư số 07. Đồng thời có lộ trình tiếp cận các chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Ngoài ra, các cơ sở cần tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật qua các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước, đảm bảo thời gian nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa, bộ môn theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ.

Bộ GD-ĐT cho biết đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo tiến sĩ theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên