Giải ngân gần 1,8 triệu USD cho dự án phát triển giáo viên THPT và THCN

Dự án được thực hiện tại 14 tỉnh khó khăn nhất của Việt Nam và 17  trường đại học trong cả nước.  

Sáng 8/10 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào tạo và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổng kết đợt giải ngân của dự án Phát triển giáo viên THPT và THCN từ tháng 7/2007-9/2008.

Dự án Phát triển giáo viên THPT và THCN được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và cải thiện điều kiện học tập ở các trường THPT và THCN tại 14 tỉnh khó khăn nhất của Việt Nam và 17  trường đại học trong cả nước. Dự án được thực hiện từ tháng 7/2007 đến hết năm 2012 do ADB tài trợ với số tiền là 34 triệu USD. Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 9 triệu USD.

Từ tháng 7/2007-30/9/2008, Bộ Giáo dục-Đào tạo và ADB đã giải ngân gần 1,8 triệu USD cho các hoạt động bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho 150 giáo viên, bổ sung trang thiết bị dạy học, nâng cấp cơ sở vật chất tại  hơn 100 trường THPT, THCN ở 14 tỉnh khó khăn và 17 trường đại học.

Từ nay đến năm 2012, Bộ Giáo dục-Đào tạo sẽ cùng với các địa phương và trường học thực hiện cấp học bổng cho hơn 4.000 học sinh dân tộc thiểu số; mở các khoá huấn luyện về Công nghệ thông tin cho hơn 1.000 giáo viên ở tất cả các trường THPT và THCN và tiếp tục hỗ trợ các tỉnh xây mới thêm lớp học./.