Hà Nội kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Theo đó, bắt đầu từ ngày 6/11 đến ngày 4/12 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tới các trường THPT ở 30 quận.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên về việc kiểm tra công tác tuyển sinh, chuyển trường và cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm 2015-2016.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 6/11 đến ngày 4/12 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tới các trường trung học phổ thông ở 30 quận, huyện để kiểm tra về điều kiện tuyển sinh lớp 10.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 vừa học vừa làm, lớp 10 tự học có hướng dẫn (đối với trung tâm giáo dục thường xuyên) năm học 2015-2016; công tác tổ chức thi lại, xét duyệt lên lớp các khối trung học phổ thông, công tác chuyển trường, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm học 2014-2015, qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát hiện 20 trường trung học phổ thông tuyển sinh lớp 10 vượt chỉ tiêu cho phép./.

Tin liên quan

TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10
TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Sau khi công bố điểm chuẩn, học sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng vào lớp 10.

TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Sau khi công bố điểm chuẩn, học sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng vào lớp 10.

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội
Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm 2015-2016.

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm 2015-2016.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập
Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập

VOV.VN -Phần lớn điểm chuẩn các trường đều tăng từ 0,5 đến 1 điểm.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập

VOV.VN -Phần lớn điểm chuẩn các trường đều tăng từ 0,5 đến 1 điểm.