Học sinh, sinh viên khó khăn đột xuất được miễn học phí có thời hạn

Chính sách này được thực hiện từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Ngày 26/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định Quy định cơ chế thu sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Theo đó, nguyên tắc xác định học phí mầm non và giáo dục phổ thông công lập là mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, mức thu học phí thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí, đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Nghị định cũng quy định 5 nhóm đối tượng được miễn học phí; 2 nhóm đối tượng được giảm học phí 70% và 50%. Ngoài ra, có nhiều đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập như: trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo...

Đối với HS-SV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học gặp khó khăn đột xuất về kinh tế (do thiên tai, tai nạn...), tạm thời không có điều kiện nộp học phí thì có thể đề nghị thủ trưởng cơ sở giáo dục xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên