Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về vấn đề dạy và học môn Sử

VOV.VN - Đổi mới việc giảng dạy và học tập môn Lịch sử phải cần một quá trình, từ thay đổi giáo trình đến cách truyền đạt...

Mời quý vị nghe chương trình phát thanh Giáo dục đào tạo, với nội dung chính đề cập vấn đề dạy và học môn Sử:
http://vov2.vov.vn/giao-duc-dao-tao/chuong-trinh-ngay-22-2372013-c7-1354.aspx

Viết bình luận