Tiến độ kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ còn chậm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ định thầu các dự án xây dựng có mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng ở các vùng, miền nói chung và chỉ định thầu các dự án, mức vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng ở vùng khó khăn

Thống kê tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học tại 50 tỉnh, thành phố của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, đến giữa tháng 11 vừa qua, số công trình triển khai gần 26.600 phòng học và gần 11,5 nghìn nhà công vụ giáo viên. Trong đó, hoàn thành hơn 1. 400 phòng học, đạt khoảng 6%  và 200 nhà công vụ giáo viên, đạt gần 2% so với kế hoạch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ định thầu các dự án xây dựng có mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng ở các vùng, miền nói chung và chỉ định thầu các dự án, mức vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng ở vùng khó khăn. Hiện Bộ Giáo dục đã xin Thủ tướng phê duyệt 302 dự án ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của 7 tỉnh được phép chỉ định thầu xây dựng trường lớp học kiên cố./.