Tổng kiểm tra chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các học viện, trường đại học, cao đẳng báo cáo về các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài đang được triển khai tại Việt Nam.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kiểm tra các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Các trường phải báo cáo công tác tổ chức tuyển sinh; số lượng sinh viên đã tuyển sinh các khóa, công tác tổ chức giảng dạy; kết quả học tập của sinh viên; số sinh viên đã tốt nghiệp và tỷ lệ tốt nghiệp từng khóa; số lượng sinh viên đang học chương trình liên kết đào tạo; văn bản, chứng chỉ đã cấp; công tác quản lý tài chính.

Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 28/2/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên