Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn

Đây là quy định tại Điều lệ trường đại học vừa được Chính phủ ban hành.  

Từ năm học 2014-2015, giảng viên các trường đại học sẽ được quy định theo tiêu chuẩn mới. Cụ thể, để trở thành giảng viên đại học cần có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của chương trình đào tạo đại học; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc.

Cũng theo quy định mới, Chính phủ nêu rõ, trường Đại học ưu tiên tuyển chọn những người có bằng tốt nghiệp Đại học từ loại khá trở lên, người đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phẩm chất tốt và có nguyện vọng trở thành giảng viên để bổ sung vào đội ngũ giảng viên của trường./.