Gói vay 20.000 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, triển khai thế nào cho hiệu quả?

Gói vay 20.000 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, triển khai thế nào cho hiệu quả?

Tác giả VOV1

VOV.VN - Vấn đề đang được nhiều người quan tâm lúc này là khi nào gói hỗ trợ chính thức triển khai? Công nhân, người lao động cần hoàn thiện những thủ tục gì để sớm tiếp cận gói hỗ trợ?