Hà Nội chi trả gói hỗ trợ an sinh cho đối tượng chính sách, hộ nghèo

VOV.VN - Việc tổ chức chi trả cho các đối tượng theo đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp được thực hiện từ ngày 29/4/2020.

Ngày 29/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo sẽ nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 từ ngày 29/4. (ảnh minh họa).

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên là hơn 505 tỷ đồng, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách để chi trả.

Sở Lao động- Thương binh-Xã hội chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền; Tiếp tục chủ trì thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP , tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra rà soát, xem xét phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối với đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế chế độ mất sức lao động hàng tháng), trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019; Chỉ đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho các đối tượng theo đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp, thực hiện từ ngày 29/4/2020./.

Viết bình luận